Gemeenschap

Het dorp Noorddijk kent een kleine maar saamhorige buurtgemeenschap. Er is sprake van modern “Noaberschap”. De “Noorddieker Noabers” zijn erg verbonden en betrokken met elkaar en de leefbaarheid in het dorp. De hulpbereidheid in het dorp is nog steeds groot.

Regelmatig worden er initiatieven genomen door buurtbewoners. Zo is er met enkele bewoners een prachtige openbare buurttuin aangelegd waar zowel bewoners als toevallige passanten even kunnen zitten en genieten. In de “Noabertoen” staan fruitbomen en bessenstruiken waarvan gesnoept kan worden.

Noabertoen

De opening van de Noaberstee in de zomer van 2014 werd door één van de “Noabers” symbolisch verricht met de onthulling van een bord. Sindsdien komt de buurt geregeld bij elkaar in de Noaberstee voor het vieren van feestdagen, buurtgelegenheden of gewoon, een gezellig samenkomen.

De gemeenschap is vriendelijk en gastvrij. Zo’n prachtige plek als Noorddijk kan je niet voor jezelf houden, dat wil je delen met iedereen. We verwelkomen u dan ook maar al te graag.